Doll Dampfmaschine  308-2

Abbildung aus Doll Katalog

 

 Nov 2003

 ebay

 Z1

72.- €