Doll stationäres Lokomobile  511/2

 Aug 2003

 ebay

Z 2-

 

 152.- Euro