Doll stationäres Lokomobile  511/4

 Aug 2003

 ebay

Z 1-

 560.- Euro